Hur kan klimatrörelsen växa sig stark utan att skrämma bort den stora massan?

Vi människor är sociala varelser som vill höra till. Därför har vi en tendens att vilja göra som de människor vi själva ser upp till eller de vi upplever är lika oss själva. För att locka många människor till klimatrörelser är det därför bra att tänka på att ha en stor spridning bland sina medlemmar och att ansiktena utåt kommer från många olika grupper, samhällsklasser, yrken, politiska partier, har olika klädstil osv.

Det är viktigt att inte bli partipolitisk eller att tala om begrepp som ofta kopplas till en viss grupp eller en viss politisk inriktning. Om man t.ex talar om att “problemet är kapitalismen” så är det lätt att bli identifierad som en vänsterorganisation och därmed finns det en risk att de som röstar höger tar avstånd.

Man bör också med sin empatiska förmåga försöka tänka sig in i hur olika människor tänker och vad som är viktigt för just dem. För att göra frågan aktuell för den ”stora massan” så behöver vi prata om konsekvenserna på ett sätt så att människor börjar reflektera runt hur detta kommer påverka dem och deras barn om kanske 10-20 år. Och samtidigt visa på att i dagsläget görs inte tillräckligt, att tala klarspråk om att den kursriktning vi har idag kommer leda till en katastrof. Och sedan ge tydliga budskap om att ska vi få till en förändring tillräckligt snabbt så måste vi organisera oss och sätta press på politiker och företag. Individuell omställning är viktig men ska vi få till tillräckligt snabba förändringar så behöver vi även jobba tillsammans, det är allas vårt ansvar.

Sofia Viotti genom Klimatpsykologigruppen