Hur kan vi vässa argumenten när vi vill dela fakta och få människor att vakna upp?

Tack för frågan från en av våra följare.

Viktigt att tänka på när vi pratar om klimatkommunikation är att många fastnar i fällan att vilja ge mer och smartare information/argument. Men där har forskare sett att även om människor får mer fakta om klimatfrågan så leder det inte till förändring. Ofta upplevs klimatfrågan som något distanserat i framtiden, eller något som kommer hända någon annan. Det blir bara ord på ett papper. Vi människor är mycket mer känslostyrda när det kommer till att handla, så vi måste lyfta fram känslorna i klimatkommunikationen.

Hur detta ska gå till är ingen enkel fråga och det finns ingen tydlig forskning som säger ”gör såhär”, men vi ska komma med några idéer utifrån vår kunskap om klimatpsykologi.

Vi har idag en klimatkris och vi måste våga tala om det som en kris och om de oerhörda konsekvenser detta kommer få om vi inte agerar nu, och även om vi agerar nu. Och för att öka chansen för att människor verkligen blir berörda känslomässigt så behöver vi lägga det nära personernas egna liv. Hur detta kommer påverka dem, deras barn, här i Sverige. Vi behöver våga tala om verkligheten precis som den är och våga väcka rädsla.

När vi gör detta kommer många människor fastna i försvar som förnekelse, argumentera emot, säga att politiker har koll på läget osv. Vi behöver då veta att detta är just försvar som hjärnan ägnar sig åt och hjälpa personer att förstå det. (Vi kommer inom kort lägga upp info om dessa försvar.)

Men det är viktigt att vi samtidigt som vi talar klarspråk och rädsla väcks också ge människor en handlingsväg. Om vi bara skrämmer upp någon och sedan säger något vagt om att man måste göra något så är risken att personen hamnar i hopplöshet eller ångest. Vi måste istället komma med förslag på handlingsalternativ som ligger i linje med hur allvarligt läget är. Ge personer ett datum och plats där de kan demonstrera eller namnet på en organisation att gå med i. Det som omvandlar obehag till en positiv energi är när vi organiserar oss med andra och aktivt agerar.

/Sofia Viotti genom Klimatpsykologigruppen