FÖRELÄSNINGAR FÖR JOURNALISTER

 
Vad har psykologi med klimatet att göra? Hur rapporterar man om en nyhet som inte har en mänsklig tidsskala? Hur hanterar man trycket på att låta olika åsikter komma till tals i en fråga där det råder vetenskaplig konsensus? Vad blir effekterna av en nyhetsrapportering som är individfokuserad? Och vad blir konsekvenserna när naturvetenskapliga profiler får agera experter på krishantering, kriskommunikation, krisreaktioner och beteendevetenskapliga frågeställningar?

Vi erbjuder föreläsningar som ger nya perspektiv på hur medier rapporterar om klimatet och vilka effekterna blir på våra möjligheter att ta till oss och förstå vad klimatförändringarna innebär för samhället.

För mer info och bokning: klimatpsykologigruppen@gmail.com