Gör en intresseanmälan om du vill ha information när datum är satta!


Vill du vara med och påverka klimatkrisen men vet inte hur du gör det på bästa sätt? Eller gör du redan klimatåtgärder privat, på jobbet eller engagerar dig i en miljörörelse, men funderar på om det du gör verkligen är effektivt? Det här är en kurs för dig som vill gå från tanke till handling och handlingar som har en verklig påverkan!


Innehåll

Som deltagare får du komma på och planera ett eget klimatprojekt. Det kan vara ett litet eller stort projekt, på jobbet eller privat. Målet är att du ska hitta hur du kan använda just dina förmågor och den plats du har i samhället för att göra så effektiv påverkan som möjligt på klimatet. Exempel på projekt kan vara: Hitta sätt att minska ditt företags klimatpåverkan, skapa en bilpool i ditt bostadsområde, skriva artiklar till tidningar, utvärdera det ni gör i den miljöorganisation du är med i, hitta hur du kan använda dina unika kunskaper i klimatarbetet. Du behöver inte ha kommit på vad du vill göra innan kursen, utan enbart ha en önskan att göra något.

Vi kommer att gå igenom kunskap från psykologisk och sociologisk forskning om vad som hindrar beteendeförändring kopplat till klimatet - både på individ- och samhällsnivå. Detta för att du ska få verktyg att identifiera vad som ger mest effekt och påverkan. Vi kommer använda klimatpsykologiska verktyg för att planera och utvärdera insatser för klimatet. 

Deltagare
För att deltaga behöver du kunna vara med vid varje tillfälle och ha tid att göra uppgifter mellan gångerna. Samt ha en motivation att vilja driva något klimatprojekt litet eller stort privat eller på jobbet.


Upplägg 
  • Vi ses 4 gånger varannan vecka via zoom + en uppföljningsgång några veckor senare. 
  • Varje tillfälle innehåller genomgång av tema, diskussion i smågrupper och planering av eget projekt. 
  • Mellan gångerna har du tillgång till en facebookgrupp för att kunna bolla idéer med oss och de andra deltagarna, samt få stöd i ditt projekt.

Kursledare
Vi som håller i kursen är Anna-Maria Olofsgård, sociolog med fokus på klimatpsykologi samt leg. psykolog Sofia Viotti.

Kontakta oss för mer info: klimatpsykologigruppen@gmail.com