Vill du göra något bra av din klimatångest?
Klimatförändringarna och mänsklighetens svårigheter i att bemöta dem är något som väcker komplicerade känslor, orostankar, passivitet och uppgivenhet allt fler av oss.
Forskning visar att klimatångest är en normal och till och med sund reaktion på rådande omständigheter, men det är lätt att fastna i den på ett sätt som inte blir bra. I den här kursen vill vi hjälpa dig som plågas av klimatångest att förstå den och vända uppgivenhet till handling.

Vi kommer under två dagar att arbeta med följande teman:
1- Komma i kontakt med de värderingar och mål som ger dig riktning att navigera krisen
2- Komma ut ur ändlöst grubblande och se vad som får dig att fastna istället för att ta hand om dig själv och planeten som du vill
3- Öppna upp mer för dina känslor att hjälpa dig istället för att blockera dig
4- Finna återhämtning och kärlek i naturkontakt
5- Hur vända allt detta till konkret handling för ditt och planetens bästa
6- Hur du ska ta med dessa lärdomar i resten av ditt liv

Kursen kommer att pågå:
09.00-15.00 lördag den 18e sept, och
09.00-15.00 söndag den 19 sept.
Online via Zoom.

Kostnad: 3500kr.

Anmälan och ev. frågor via mail: klimatpsykologigruppen@gmail.com

Deltagarlänk skickas efter bekräftad betalning.

Vi som håller i kursen, Sofia och Arvid, är båda Leg. psykologer, del av Klimatpsykologigruppen, och med personlig erfarenhet av miljörörelsen. Sofia har forskat och föreläst om klimatångest och Arvid arbetar med ISTDP (känslobaserad terapi) och MCT (metakognitiv terapi).

Läs mer om oss:
Leg. psykolog Sofia Jonsson
Klimatpsykologigruppen.se
Leg. psykolog Arvid A Cederholm
Psykologcederholm.se

OBS: Denna kurs ska ej likställas psykologisk behandling, kursen erbjuds i lärande syfte. Vi använder beprövade psykologiska metoder.

Välkomna!