VAD ÄR 

KLIMATPSYKOLOGI?

Klimatpsykologi är ett tvärvetenskapligt fält som studerar de mänskliga aspekterna kring hur vi beter oss i relation till klimatkrisen; varför vi gör som vi gör, och framförallt varför vi inte gör mer än vi gör. Klimatpsykologi fokuserar på de psykologiska processerna till att klimatfrågan är svårlösbar och hur vi kan använda oss av den kunskapen för att skapa förändring.

INFOMATERIAL

  • Psychologistsforfuture har skapat en broschyr för hur man hanterar klimatoro på bästa sätt. Ladda ner och sprid
     gärna.
  • Leg. psykolog Liria Ortiz har skrivit en bok om hur man kan prata med andra om klimatkrisen utan att de hamnar i
     försvar. Den får laddas ner och spridas.
  • Det australiensiska psykologförbundet har sammanställt en bok med tips om hur man kan engagera sig för klimatet.

  • Christiana Figueres - FN-diplomaten högst ansvarig för Paris-avtalet - har gett ut en bok med en handlingsplan för hur man som individ kan bidra till klimatomställningen. Klimatpsykologigruppen välkomnar att denna viktiga bok använder sig av klimatpsykologisk kunskap både i hur man kommunicerar klimathotet och i sin handlingsplan föra att skapa effektiv förändring. Läs mer om boken The future we choose - surviving the climate crisis  längre ner på denna sida. Ta del av vår sammanfattning av handlingsplanen för individuellt agerande här: 

Plan för att som individ bidra till systemförändring.pdf

Videos
Psykolog Margaret Klein Salamon
som skapat Climate Emergency Mobilization.
Psykolog Per Espen Stoknes om hur
vi kan kommunicera om klimatkrisen på ett effektivt sätt.
Om passiv
klimatförnekelse/implicatory denial.
Längre föreläsning: Why our brains
ignore climate change, and what to do about it.
PODDAR OCH PODAVSNITT

HEMSIDOR

BÖcKER


ARTIKLAR

PÅGÅENDE SVENSKA BETEENDEVETENSKAPLIGA KLIMATFORSKNINGSPROJEKT:

Flerårigt, tvärvetenskapligt och internationellt projekt, som finansieras av Energimyndigheten. Via projektet etableras
världens första forskarnätverk om klimatförnekelse, Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED), som samlar
ett 40-tal forskare världen över.


KLIMATMEDITATION
Forskning på meditation har visat att människor som mediterar runt medkänsla med andra har en ökad tendens att agera
hjälpsamt i verkliga livet. Leg. psykolog Sofia Viotti har därför skapat en meditation som du kan använda för att öka ditt
känslomässiga engagemang i klimatkrisen. Meditationen är drygt 9 minuter.